Núi cao sông rộng cho lòng thảnh thơi …

Điều khiển quá trình xuất dữ liệu qua Excel bằng VB6

Bài này tôi giới thiệu cho các bạn cách chúng ta xuất dữ liệu đo được trong chương trình viết bằng VB6 sang phần mềm Excel của Microsoft.

1. Mở chương trình Excel bằng VB6.

B1. Mở phần mềm VB6. Trong hộp hội thoại "New project" chúng ta chọn "Standard EXE".
B2. Trên Form1 thiết kế 2 nút "Open Excel""Exit" như hình vẽ.

B3. Nhấn kép vào "Exit" và viết dòng lệnh thoát chương trình như sau.
Unload me   ‘ Thoat chuong trinh
B4. Vào menu Project/Refrences… trên hộp hội thoại Refrences, chọn Microsoft Excel 11.0 Object Library

B5. Khai báo biến.

Dim ExcelApp As Excel.Application       ‘Khai bao trinh ung dung Excel
Dim ExcelBook As Excel.Workbook      ‘khai bao book trong Excel
Dim iSheetsPerBook As Integer         ‘khai bao sheet trong Excel

B6. Nhấn kép vào "Open Excel" và viết dòng lệnh mở chương trình Excel như sau.

Set ExcelApp = New Excel.Application               ‘Tao mot trinh ung dung Excel
Set ExcelBook = ExcelApp.Workbooks.Add     ‘Tao mot book trong Excel
Set ExcelSheet = ExcelBook.Worksheets(1)   ‘Lam viec voi sheet 1
ExcelApp.Visible = True                                         ‘Cho phep hien thi giao dien

B7. Chạy thử
 Download ví dụ "Open Excel"

2. Ghi dữ liệu vào bảng Excel.

Ví dụ chúng ta ghi dữ liệu như sau vào Excel:

     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10
     1    2     3     4     5    6    7    8     9     10

b1. Khai báo biến:
Dim ExcelApp As Excel.Application       ‘Khai bao trinh ung dung Excel
Dim ExcelBook As Excel.Workbook      ‘khai bao book trong Excel
Dim iSheetsPerBook As Integer         ‘khai bao sheet trong Excel
Dim i As Integer, j As Integer

b2. Lệnh ghi dữ liệu vào một ô có tọa độ (hàng, cột) như sau:

    ExcelSheet.Cells(i, j).Value = "Dữ liệu cần ghi"

b3. Tạo giao diện như hình dướib4. Nhấn kép chuột vào nút "Open Excel – Add Data" để xuất bảng dữ liệu sang Excel, và nhập đoạn lệnh sau:

Set ExcelApp = New Excel.Application               ‘Tao mot trinh ung dung Excel
Set ExcelBook = ExcelApp.Workbooks.Add     ‘Tao mot book trong Excel
Set ExcelSheet = ExcelBook.Worksheets(1)   ‘Lam viec voi sheet 1
ExcelApp.Visible = True                                         ‘Cho phep hien thi giao dien
For i = 1 To 10
    For j = 1 To 10
    ExcelSheet.Cells(i, j).Value = j
    Next
Next

Download ví dụ "Get data"

3. Lưu file và thoát khỏi Excel

Tương tự như trên ta sử dụng đoạn lệnh sau để lưu trữ file và thoát chương trình.

      Set ExcelSheet = Nothing            ‘ thoat khoi sheet
        ExcelBook.Save                ‘ luu file
        ExcelBook.Close SaveChanges:=False    ‘ dong book
        Set ExcelBook = Nothing            ‘ thoat khoi book
        ExcelApp.Quit                ‘thoat khoi excel.
        Set ExcelLApp = Nothing

THANK’s FOR SHARE !
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: